Sun. Jul 21st, 2024

12.11 மணிக்கு உச்சம் கொடுக்கும் சூரியன்!!

சூரியனின் தொடர்பான தென்திசை நோக்கிய இயக்கத்தின் காரணமாக இவ் வருடம் ஓகஸ்ட் மாதம் 27ஆம் திகதியில் இருந்து செப்டம்பர் 07 ஆம் திகதி வரை இலங்கையின் அகலாங்குகளுக்கு நேராக உச்சம் கொடுக்கவுள்ளது.

1 ஆம் திகதி ஒட்டப்பானை, கொஹொம்பகஸ்வெவ, தலதாகம, தலக்கிரியாகம, யக்குரே, மஹஉல்பொல மற்றும் கிழங்குப்பாலை ஆகிய பிரதேசங்களுக்கு மேலாக நண்பகல் 12.11 அளவில் சூரியன் உச்சம் கொடுக்கவுள்ளது.

Share This:

Leave a Reply

நீங்கள் தவறவிட்டிருக்கலாம்