Sun. Oct 24th, 2021

நெல்லியடி மத்திய கல்லூரி உயர்தர மாணவர்களுக்கான அனுமதி கோரல்

க.பொ.த (உ/த) வகுப்பு மாணவர்களுக்கான 2021/2023 அனுமதிகள் நெல்லியடி மத்திய கல்லூரியால் கோரப்பட்டுள்ளது.

நெல்லியடி  கல்லூரியில் க.பொ.த (உ/த) வகுப்பு மாணவர் அனுமதி – 2021/2023 க்கான விண்ணப்பங்கள் Online இல் கோரப்பட்டுள்ளன.

அதற்கான Online விண்ணப்பப்படிவத்துக்கான இணைப்பு கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பாடசாலை ஆரம்பமாகி மூன்றாவது வெள்ளிக்கிழமைக்கு முன்னதாக குறித்த விண்ணப்பப்படிவத்தை சமர்ப்பிக்குமாறும், குறித்த விண்ணப்பப்படிவமானது தற்போது எமது கல்லூரியில் கற்கும் மாணவர்கள் மற்றும் வேறு பாடசாலைகளில் கற்கும் மாணவர்கள் ஆகிய இருசாராருக்கும் பொதுவானதாகும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இணைப்பு: https://forms.gle/UxYkPsRTHEMddSVo9

யா/நெல்லியடி மத்திய கல்லூரி

Share This:

Leave a Reply

நீங்கள் தவறவிட்டிருக்கலாம்